Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies

Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)
Dit instructieboekje is bedoeld om de medewerkers van B&O Projectafbouw BV (inclusief ingehuurde medewerkers) te informeren over voorschriften, richtlijnen en werkinstructies op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). Een ieder die werkzaam is bij en voor B&O Projectafbouw BV dient zich aan deze richtlijnen te houden.

Het doel hiervan is te komen tot een veilig, gezond en milieuvriendelijk werkklimaat binnen B&O Projectafbouw BV. Dit instructieboekje is onderdeel van het VGM -zorgsysteem van B&O Projectafbouw BV. Dit VGM -zorgsysteem is opgebouwd uit twee delen

1. Handboek VCA
Een praktische beschrijving van de procedures zoals die B&O Projectafbouw BV gelden ten aanzien van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). In deze procedures zijn de vragen uit de VGM Checklist -Aannemers (VCA*) vertaald naar praktische oplossingen.

2. Veilig werken bij B&O Projectafbouw BV
In dit instructieboekje worden de procedures uit het Handboek VCA vertaald naar voorschriften, richtlijnen en werkinstructies die voor een ieder, werkzaam bij en voor B&O Projectafbouw BV, van toepassing zijn.